Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Oudemirdumerklif
Het Oudemirdumer Klif is een ongeveer zes meter hoog klif en is een van de oudste bezittingen van Vereniging Natuurmonumenten. Het klif is een keileemafzetting uit de ijstijd, door de Zuiderzee afgeslagen. Na de aanleg van de Afsluitdijk stopte de afkalving.
Bovenaan het klif staand geniet u van een magnifiek uitzicht over het IJsselmeer, met her en der zandplaten die er vanuit de verte zwart uitzien door de enorme hoeveelheden aalscholvers die hier rusten. Dit geografisch en geologisch monument raakte begroeid met een zeer soortenrijk palet aan planten die uitdrukking geven aan de enorme variatie in terreingesteldheid. Zo groeit er Engels gras, grasklokje, klein vogelpootje, zandblauwtje, knikkende distel en kamgras. Heel plaatselijke kwel biedt zelfs de beekpunge groeigelegenheid. Onder invloed van de IJssel doet het qua plantenrijkdom zelfs denken aan stroomdalflora met soorten als echt walstro, echte kruisdistel, draadklaver en aardbeiklaver. Onderlangs het klif ligt het zogeheten Groene Strand waar nog een enkele zoutminnende plant halsstarrig stand houdt met behulp van de laatste zoutrestanten uit de Zuiderzeeperiode. Maar ook rietorchis en lidsteng groeien hier.
Natuurgebieden
Terug naar landkaart