Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Wyldemerk
In een ver verleden werd hier jaarlijks markt gehouden. De naam herinnert daar nog aan. Het terrein heeft in de zestiger jaren dienst gedaan als zanddepot.
Er is ook zand gewonnen waardoor een grote waterplas is ontstaan die in verbinding staat met De Luts (die deel uitmaakt van de elfstedenroute!) Een zandwal langs de oevers van de plas is ieder jaar een broed- en verblijfplaats voor de oeverzwaluw. In het voorjaar is de plas een verzamelplaats voor baltsende futen.

Het gebied is nu in eigendom van Staatsbosbeheer. Een groot deel wordt beweid met rundvee en de Hollandse landgeit; het doel hiervan is om de bijzondere plantengroei nog verder uit te breiden en het halfopen karakter van het terrein te behouden. Een deel van de Wyldemerk is ingericht als Libellenreservaat.
Natuurgebieden
Terug naar landkaart