Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
It Swin
Het gebied van 115 hectare heeft in 2007 een belangrijke uitbreiding ondergaan. Het is eigend om van Staatsbosbeheer en is onderdeel van de zgn. natte as. Er huizen bijzondere moerasdieren, en verschillende soorten moeras- en watervogels gebruiken It Swin en het moerasje De Dollen tijdens hun trek als pleisterplaats. De natuurfunctie stelt hoge eisen aan de kwaliteit en vooral ook de kwantiteit van het water. Dat moet ‘matig voedselrijk’ zijn. Het grasland in de omgeving is omgevormd tot moeras met een aansluiting op het meertje middels een ondiepe sleng. Op sommige plaatsen is het peil met maximaal achttien centimeter verhoogd tot een meter 52 beneden NAP. Ook in De Dollen wordt het waterpeil verhoogd, door water in te laten uit de Wiede Rien, de nabijgelegen boezemvaart. Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân stelt nog meer maatregelen voor. Langs een aantal plaatsen rond het meer, en her en der in het grasland wordt riet gestekt om de verrieting te bevorderen. Rond het hele gebied wordt een kade aangelegd en de bestaande kade opgehoogd, met klei uit het gebied zelf.
Natuurgebieden
Terug naar landkaart