Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.

De Stichting Gaasterlân Natuerlân is opgericht op 21 juli 1987 en heeft tot doel het instandhouden en zo mogelijk versterken van de natuur-, landschaps- en milieuwaarden in de gemeente de Fryske Marren. Gaasterland is al eeuwen lang een schitterend uniek stukje natuurlandschap en dat is het behouden waard! Waar vindt u een dergelijk glooiend landschap met omvangrijke oude bossen? U hoort en ziet bos- en weidevogels en in het bos of op de kliffen ontdekt u reeën- en dassensporen. Dat kan nog steeds in Gaasterland. Toch heeft de natuur te lijden onder de toenemende druk van de oprukkende verstedelijking en intensivering van de landbouw. Er zijn steeds minder vogels en ook de natuur brokkelt af. Het is niet moeilijk te constateren dat het met de natuur helemaal niet zo goed gaat. Waar zijn de grote zwermen weidevogels en hoeveel reeën zijn er nog? Nog niet eens zo lang geleden was dat wel anders. Wie je ook spreekt, de natuur staat in de belangstelling en........maakt veel mensen bezorgd!

 

 

 

 

 


 

Statuten

 

Onze doelstellingen zijn vastgelegd in de Statuten, welke op 25 april 2016 zijn gewijzigd.

 

 

 

Missie