Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Lycklamabos
Het Lycklamabos diende vanaf begin 1800 als hakhoutplantage met eiken- en berken. Later zijn ook naaldbomen aangeplant. In het begin van de 18e eeuw werd een buitenverblijf gebouwd, waarvan de lange beuken- en eikenlaan nu nog steeds sierlijk aanwezig is. Net als in alle andere bosgebieden in Gaasterland werden in het bos greppels gegraven om in de afwatering te voorzien, dit als gevolg van de vaak ondiepe, harde en ondoorlatende keileemlaag. Tot diep in de twintigste eeuw stond het gebied iedere winter blank. De grond uit de greppels werd gebruikt voor het ophogen van de beplante stroken en zo ontstond het karakteristieke rabattenpatroon. In het bos is een aantal opmerkelijk dikke oude eiken aanwezig, welke het bos een mooie deftige uitstraling geven. Deze eiken werden nummerbomen genoemd en dienden als markering voor een bepaald perceel hakhout. Het bos is in eigendom en beheer bij Vereniging Natuurmonumenten. De in 2009 verschenen visie schetst een ontwikkeling richting een veel natuurlijker bos. Het omvormingsbeheer zal nog heel wat werk vergen.
Natuurgebieden
Terug naar landkaart