Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Landschapspijn.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.

Aandachtsvelden
De zandwinning voor de kust van Gaasterland start in 2017. Voor de kust komt een werkeiland. De Stichting heeft een zienswijze ingediend om het eiland nog beter in te passen in het
Zandwinning in IJsselmeer
Bomenlijst en groen
Ruimte voor natuur
Houtopstand is een ambtelijk woord voor het bestand aan bomen in de gemeente. Het roept voor een leek een beeld op van een opstand door hout, oprukkende bomen richting het gemeentehuis. Dat zou niet eens zo gek zijn want in de definitieve lijst beschermde houtopstand staan de bomen die mogen blijven. De rest is zijn leven niet zeker. Criteria voor blijven zijn monumentaal (dik) en waardevol. Over dat laatste kan lang gediscussieerd worden. Gezien het tempo waarin burgers bomen op hun erf omleggen is waardevol zijn van een boom voor de meesten niet echt een overweging.
De samenstelling van een lijst beschermde bomen is ingegeven door het streven naar harmonisatie van het bomenbeleid volgens de gemeente. Beperking van de inzet van financiële middelen lijkt meer voor de hand te liggen. Het blijkt dat er in Gaasterland teveel bomen te dicht op elkaar staan. En dus moeten er heel wat bomen verwijderd worden. Wat dat betekent werd al snel zichtbaar en dat leverde kritiek en vragen op. Te laat volgens de gemeente want het was duidelijk aangegeven wat er ging gebeuren. Dat sommigen schrikken komt omdat ze te weinig verbeeldingskracht hebben. Je hoeft niet veel verbeeldingskracht te hebben om je in te denken hoe bijvoorbeeld de Sminkewei er uit ziet na aanpassing aan de nieuwe criteria. Denk aan Gaasterland en je ziet bomen. Bos, lanen, singel, houtwallen en solitaire bomen. Het kan zijn dat alleen buitenstaanders er zo naar kijken en dat inwoners vooral de nadelen zien. Schaduw, bladeren en afgevallen takken.
              
Zie info gemeente->
Binnen het project “It eksperiment Gaasterlân” zijn afspraken gemaakt over invulling van nieuwe natuur en daar vinden wij van, dat de verschillende partijen zich daar aan moeten houden. Wat het experiment Gaasterland betreft vinden wij dat dit nog niet KLEAR is.
Otters geholpen bij oversteken
In 2014 heeft onze stichting zich druk gemaakt over de vele dodelijke otterslachtoffers op de A6. De otter populatie groeit in Friesland, vanuit de Overijssel trekken vooral jonge mannetjes verder, het Friese land in. De A6 tussen Joure en Lemmer ter hoogte van het Tjeukemeer was daarbij een knelpunt. Beschermings- en passagemaatregelen waren onvoldoende aanwezig om aanrijdingen met otters te voorkomen. Namens de Krite Mar en Gaast is hier aandacht voor gevraagd bij de provincie en Rijkswaterstaat. Uiteindelijk heeft het Ministerie van Economische Zaken in 2015 financiële middelen ter beschikking gesteld van rasters en faunabuizen.  Dat deze maatregelen effectief zijn blijkt uit de filmpjes van Harry Bosman.

Otters gebruiken passagemaatregelen: Film 1  Film 2