Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Star-Numanbos
Het westelijk deel van het Starnumanbos (107 hectare in totaal) tussen Kippenburg en Ruigahuizen is een "oerbos in wording", al zal het eeuwen duren. Staatsbosbeheer laat in dit productiebos uit de 19-e eeuw de natuur haar gang gaan. Het is één van een aantal landelijk aangewezen bosreservaten, waar geleerd wordt van natuurlijke spontane ontwikkelingen.
De oorspronkelijke percelen zijn rechthoekig en bestaan uit rabatten (hoge delen tussen greppels). Gelukkig zijn de verbindende wandelpaden niet rechtlijnig: ze slingeren door het bos. Ruim honderd jaar geleden werden de bomen in het kader van de hakhoutcultuur om de 15 jaar gekapt voor het winnen van schors. Primair voor de productie van looizuur voor de leerindustrie en secundair voor het stoken van kachels en bakkerijovens met het overblijvende hout. Maar al jaren worden er in het Starnumanbos geen bijlen en motorzagen meer gehanteerd. Het zal een "woest karakter" krijgen met een groot scala aan plantaardig en dierlijk leven. Nu al hebben eiken en grove dennen overdadig gezelschap van mossen, varens en in de nazomer en herfst paddenstoelen.
Natuurgebieden
Terug naar landkaart