Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
IJsselmeerkust
Het Natuurmonument Friese IJsselmeerkust is een 5000 hectare groot natuurgebied. Het is een zeer gevarieerd gebied met graslanden, rietvelden, moerassen, schelpenbanken en ondiep water. Het natuurmonument is vooral belangrijk voor de talloze vogels die er rusten, ruien, broeden en eten. Het gaat hier niet alleen maar om het watergebied IJsselmeer maar heeft ook betrekking op de buitendijkse terreinen en wateren . Die gebieden bestaan uit ondiep water, kale- en begroeide zandplaten, moerassen, laag gelegen graslanden en klifkusten, die tesamen in ecologisch opzicht een samenhangend geheel vormen.
Omdat de natuur in het gebied zo waardevol is, werd het in 1991 als natuurmonument aangewezen op basis van de Natuurbeschermingswet. Het Natuurmonument Friese IJsselmeerkust bestaat uit de volgende gebieden (van noord naar zuid): Makkumer Noordwaard, Makkumer Zuidwaard, Kooiwaard, Workumer Buitenwaard, Stoenckherne, Bocht van Molkwerum, Mokkebank/Mirnserklif, Oudemirdumerklif en de Steile Bank.

Natuurgebieden
Terug naar landkaart