Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Landschapspijn.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Over de locatie Kippenburg, op de plek waar de units van de voormalige Campus staan, is al jaren gesteggel. Ondanks een dwangbevel en eenopgelegde boete hebben de eigenaren lang geen gehoor gegeven aan de uitspraak. Nu blijkt dat het afgeven van een omgevingvergunning voor het verplaatsen van de units naar de manege niet in overeenstemming is met wat met bezwaarmakers is afgesproken en ook niet is besproken. Stichting neemt B&W niet serieus in deze zaak. Stichting heeft bezwaar ingediend tegen deze handelswijze van Gemeente.

Zie artikel in Balkster Courant van 31 maart 2016. ->
Onze zorgen over het Goudenvierkant van Gaasterland->
Binnen het project “met de boot naar het bos” is de Sminkevaart uitgebaggerd en is de baggerspecie in een “Geotube” opgeslagen. Deze Geotube ligt als een worst langs de Sminkevaart en wordt als struinpad aangemerkt. Om de Geotube te plaatsen zijn alle Koningsvaren die daar groeiden tijdelijk verwijderd en later weer terug geplaatst. Deze werkmethode blijkt funest voor de koningsvarens.  
Natuurbegraafplaats
Ten zuiden van de Jachthaven van Sloten is een bestemmingsplan in ontwikkeling voor de realisatie van een aantal  bedrijfsgebouwen.  Om dit tot uitvoering te brengen dienen aanpassingen in de omgeving te worden gedaan met gevolg voor de daar aanwezige groene zone en de bestaande zichtlijnen. Zoals algemeen bekend wordt de skyline van Sloten grotendeels bepaald door het beeld van veevoederfabriek en met de voorgenomen bouwplannen zal het zicht nog verder verstoord worden. De Stichting maakt zich ernstig zorgen over de zichtlijnen vanuit het buitengebied richting Sloten.  
Prioriteiten
De plannen om in de Bremer Wildernis een natuurbegraafplaats in te richten  zijn er door de Gemeenteraad goedgekeurd en aan de basis daarvan staan CDA en FNP. Er is veel weerstand en er zijn veel bedenken over het feit of de raad wel voldoen was geïnformeerd over de gevolgen van een dergelijke begraafplaats. De Stichting schaart zich achter de tegenstanders en wil duidelijkheid boven water krijgen over de procedure. Over de  initiatiefnemer is veel te melden en daarover heeft in de Volkskrant een schrikbarend artikel gestaan:

Zie: Volkskrant.nl/archief/de-truc-achter-blekers-natuur~a3085616/