Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Landschapspijn.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
ANBI status

De Stichting Gaasterland Natuurland is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van algemeen belang.

 

Om ANBI te zijn moeten wij voldoen aan de wet- en regelgeving. Op deze pagina zijn deze te vinden.

 

Naam , adres en RSIN:

 

 

 

 

Onze doelstellingen:

 

 

 

 

 

 

 

> Onze Financiele balans over de afgelopen jaren