Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Uitbreiding Sleat
Ten zuiden van de Jachthaven van Sloten is een bestemmingsplan in ontwikkeling voor de realisatie van een aantal  bedrijfsgebouwen.  Om dit tot uitvoering te brengen dienen aanpassingen in de omgeving te worden gedaan met gevolg voor de daar aanwezige groene zone en de bestaande zichtlijnen. Zoals algemeen bekend  wordt de skyline van Sloten grotendeels bepaald door de het beeld van veevoeder fabriek en met de voorgenomen bouwplannen zal dit beeld nog meer verstoord worden. De Stichting maakt zich ernstig zorgen over de zichtlijnen vanuit het buitengebied richting Sloten.  Verder verrommeling zal het gevolg zijn.

Tevens zijn wij van mening dat de druk op de omgeving, waar recreatie en bedrijvigheid samen moeten gaan, niet past in het beeld van de recreant. Voorts zal de verkeersveiligheid in het geding komen en de drukbelasting op het wegdek snel tot problemen leiden. Een situatie als ln de Lijnbaan te Wijckel is voorspelbaar. Bermen zullen al snel aan vernieuwing toe zijn.

Uit natuur- en landschappelijk oogpunt moet de bestaande boomsingel, die haaks op de loodsen staan, volledig behouden blijven. Deze boomsingel is volledig ontwikkeld en kent een verscheidenheid aan boomsoorten en is een biotoop voor verschillende flora en fauna.  Deze bestaande natuurlijk barrière zorgt nu al voor een  mooie groene wal en dient verder versterkt  te worden om als natuurijke buffer te fungeren. De Stichting is over dit bestemmingsplan in overleg met de Gemeente.