Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Krite Mar en Gaast

Op 1 januari 2014 zijn de gemeentes Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân opgegaan in de nieuwe gemeente de Friese Meren. De natuur en milieuorganisaties in de voormalige gemeentes van de Friese Meren hebben in navolging daarvan de krachten gebundeld in een overkoepelende overlegstructuur, Krite Mar en Gaast. (kritemarengaast@gmail.com).

Gaasterlân-Natuerlân, Moai Skarsterlân en Vrienden van het Nannewiid blijven hun eigen doelstellingen nastreven, maar treden, waar dat wenselijk is gezamenlijk op. Het halfjaarlijks overleg met de gemeente wordt door de Krite ingevuld.

Onze partners zijn te vinden op onderstaande websites

www.moaiskasterlan.nl

www.vriendenvanhetnannewiid.nl

Het samenwerkingsverband Krite Mar en Gaast kunt u ook via de e-mail bereiken.
E-mail: kritemarengaast@gmail.com

 

 

Krite Mar en Gaast