Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Landschapspijn.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.

Landschapspijn
Landschapspijn is een prachtig woord voor een pijnlijke ontwikkeling. Iedereen weet meteen waar het over gaat en heeft er een beeld bij. Vaak is dat een beeld van groene biljartlakens van raaigras waar boomwallen, sloten, bloemen en vogels ontbreken. Dat is vanzelfsprekend ook gebeurd maar er is meer.
In het coulisselandschap van Gaasterland staan soms landschapsvreemde elementen die een ongewenste bebouwing moeten verbergen. Het resultaat is vaak het tegenovergestelde; de nadruk komt nog meer te liggen op de afwijking. Een voorbeeld hiervan is de boomkwekerij in Nijemirdum.
Wie kent niet de publicatie in de LC van Jantien de Boer? Ze heeft er een boek over geschreven en die is verkrijgbaar bij de boekhandel.