Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.

Lelieteelt
Toen de grond in de Noordoostpolder was uitgeput zijn de bollenboeren op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Gaasterland beschikt over grond die zeer geschikt is voor het kweken van leliebollen. Verpachten aan lelietelers levert veel meer geld op dan voor regulier agrarisch gebruik, dus grondeigenaren zijn graag bereid tot verpachten.

Voor de lelieteelt wordt veel gif gebruikt. Volgens de telers onschuldige middelen maar omwonenden zetten steeds meer vraagtekens bij het effect van het gif op hun gezondheid.

Op 9 maart heeft de Stichting Gaasterlân-Natuerlân in samenwerking met dorpsbelang Wikel een informatieavond georganiseerd. Sprekers waren een bollenteler, een vertegenwoordiger van het RIVM en van de stichting Bollenboos. De gemeente en politiek schitterden door afwezigheid, zij wilden waarschijnlijk hun vingers niet branden aan deze kwestie. Telers zijn van mening dat er niets aan de hand is en er is nog geen onderzoek waaruit blijkt dat het wel zo zou zijn. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken voert het RIVM een blootstellingsonderzoek uit naar effecten van lelieteelt op omwonenden.

De uitkomsten van het onderzoek laten nog enkele jaren op zich wachten. Er zijn gemeenten die in hun bestemmingsplannen voorwaarden opnemen voor lelieteelt zoals spuitvrije zones. De Fryske Marren doet dit niet en heeft er zelfs nog niet over nagedacht. De ongerustheid van omwonenden blijft voort bestaan.