Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Landschapspijn.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Sminkevaart koningsvarens
Met de boot naar het bos, dat was in 2014 de bedoeling van een “mooi” plan. Langs alle bevaarbare wateren in het Gaasterlandse bos moest nieuwe beschoeiing komen en langs de mooiste Opvaart van Friesland zelfs een wandelpad. Mooie volwassen koningsvarens moesten tijdelijk verwijderd worden en later teruggeplaatst. De (vervuilde) baggerspecie uit de Sminkevaart zou niet afgevoerd worden, maar voor het wandelpad worden gebruikt en in een kunststofzak (Geotube) langs de zijkant van de Sminkevaart worden opgeslagen.  Nadien zouden de koningsvarens weer terug worden geplaatst. Er zijn door de Stichting zorgen geuit over deze werkwijze m.b.t. de koningsvarens en opslag van vervuilde baggerspecie langs de vaart. Anno 2017 staan her en der staan weer varens langs de Sminkefeart maar de feart is nog steeds een schim van wat het ooit was. De habitat voor de varens is dusdanig veranderd dat de voorplanting moeizaam gaat. Het wandelpad is op sommige plekken onbegaanbaar en delen van de kunststofzak zijn bloot komen te liggen. De koningsvarens hebben concurrentie van opslag en wildgroei en dat zal verwijderd moeten worden om de varens weer een kans te geven.
Herplanting van de beschermde koningsvaren zou volgens ecologen probleemloos verlopen zei wethouder Bonnema van Gaasterlân-Sleat in een interview met de Leeuwarder Courant. De Sminkefeart onderging een opknapbeurt om meer toeristen te trekken. En ja, de varen transplantatie was uniek maar het kwam helemaal goed.
Dus niet. Nu de varens hun nog opgerolde bladeren boven de grond steken blijkt andermaal hoe desastreus deze actie is verlopen. Het is nooit meer goed gekomen met de varens. De vaart was na één jaar alweer zo dichtgeslibd dat huurboten er niet meer mochten komen. Geen mens wandelt op de geotube. Weggegooid geld dus en nog erger weggegooide natuur!
Wie is hier verantwoordelijk voor? Intussen is de wethouder weg, de gemeente Gaasterlân-Sleat opgeheven, het baggerbedrijf overgenomen en de ecologen niet aanspreekbaar.

Op onderstaande foto`s  is te zien hoe het met de Sminkevaart gesteld is. Wandelpad onbegaanbaar, wildgroei van allerlei vuil en bomen in en over de vaart.
In deze situatie  (december 2017) is goed zichtbaar hoe het met de koningsvarens is gesteld. Aan de linkerkant van de Sminkevaart is de Geotube met struinpad aangelegd en de varens tijdelijk verwijderd. De bruine varens zijn de koningsvarens en daar zijn er slechts een paar van aanwezig, terwijl aan de rechterkant (Staasbosbeheer) alle varens rijkelijk aanwezig zijn. Op het struinpad is vervolgens veel opslag ontstaan van bomen en struiken en die belemmeren de doorgang. Indien dit opslag niet wordt verwijderd, staan daar over een paar jaar dikke stammen en zal de Geotube vermoedelijk bezwijken. De gevolgen zijn voorspelbaar: het vervuilde slib komt weer in de Sminkevaart en zal tevens zorgen voor dichtslibben en weer onbevaarbaar worden voor de pleziervaart.
Staatsbosbeheer
Koningsvarens rijkelijk aanwezig
Gementelijk beheer
Koningsvarens minimaal aanwezig
Struinpad onbegaanbaar